2012 Stanford Summer Theatre - The wandering of Odysseus

Πρόγραμμα
Ώρες σεμιναρίου: 
6/9/2012, 17:30 – 20:30 
7/9/2012, 19:30 – 22:30  
14/9/2012, 12:00 – 14:00

Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πράξης με τίτλο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: «Επιρροές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις» με διάρκεια τριών χρόνων (2012 – 2014) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013, διοργανώνεται από το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης σε συνεργασία με το Stanford Summer Theater, σεμινάριο. Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 ωρών, με δύο ενότητες και κύριους εισηγητές τον Rush Rehm (Καθηγητή του Stanford Univesrity, Καλλιτεχνικό Δ/ντη του SST) και την Κατερίνα Ζαχαρία (Καθηγήτρια στο Loyola Marymount University, Συντονίστρια του προγράμματος Αρχαίο Δράμα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τις ΗΠΑ για το 2012) έχει κεντρικό θέμα τη “Δραματουργική προσέγγιση και επεξεργασία του αρχαίου έπους”. Ακόμα, συμμετέχουν με εισηγήσεις τους η Connie Strayer (σχεδιάστρια κοστουμιών), ο Jacob Boehme (σχεδιαστής φωτισμών), ο Taylor Brady (μουσικός -κρουστά), κ.α. 
 
Θεματολογία Σεμιναρίου:
 
Ενότητα 1. Θα εξεταστούν βασικά ερωτήματα όπως: τί είναι το Ομηρικό έπος; Ποιά είναι η σχέση του με την δραματική παράσταση (προφορική παράδοση, αοιδοί και ραψωδοί, Παναθηναϊκοί αγώνες, ιδέα – ενσάρκωση και προσωποποίηση, η σχέση λόγου και αφήγησης, η σχέση της ομηρικής παρομοίωσης με τους τραγικούς χορούς, κλπ.), αλλά και ερωτήματα για τη σύγχρονη προσέγγιση για τη διασκευή και τη δραματοποίηση του Ομηρικού έπους.  
 
Ενότητα 2. Η ανάπτυξη των τρόπων ερμηνείας της Οδύσσειας του Ομήρου για το σύγχρονο κοινό, όπως αντιμετωπίζεται  από διαφορετικές ειδικότητες και επαγγελματίες του θεάτρου. Συγκεκριμένα, από την πλευρά του σκηνοθέτη, του σχεδιαστή κοστουμιών, του σχεδιαστή φωτισμών και της μουσικής. Με τη χρήση μουσικών οργάνων, φωτισμών και εικαστικών σχεδίων, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να σκεφτούν -πέρα από το κείμενο, ή/και μέσω του κειμένου- και να εφεύρουν τρόπους για την δραματοποίησή του. Παράλληλα οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για τον σχεδιασμό των φωτισμών, τις  μουσικές επιλογές, τα κοστούμια κ.α.
 
 
Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο και τα εργαστήρια μπορούν να υποβάλουν φοιτητές / σπουδαστές ή απόφοιτοι: δραματικών και θεατρολογικών σχολών, όπως και σχολών κλασικής και παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις σχολές / Πανεπιστήμια που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος. Καθώς τα σεμινάρια & τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
2.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  Η΄ ΠΤΥΧΙΟ  
3.    ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (προαιρετικά)
4.    ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (προαιρετικά)
 
μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adrama@mcf.gr,  είτε ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος) Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 με 15:00
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το σεμινάριο και τα εργαστήρια:  Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012. 
Πληροφορίες: www.mcf.gr, 210 3418579 καθημερινά 10:00 με 14:00 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στα σεμινάρια: 80 άτομα (στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια). 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στα εργαστήρια 32 άτομα*. 
 
Όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και τα εργαστήρια θα ενημερωθούν με e-mail, ή τηλεφωνικά, για το πώς θα παραλάβουν το φάκελο με τον κανονισμό συμμετοχής, το υλικό προετοιμασίας και το τελικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, ενώ ο σχετικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MCF www.mcf.gr στις 3 Αυγούστου.
 
*Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια, αυτομάτως θα συμμετάσχουν και στο σεμινάριο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να παρακολουθούν και πρόβες του θιάσου.