Μεγάλες Αφηγήσεις - Η Επιστροφή Αθήνα 2019

Σεμινάρια – Εργαστήρια

Σεμινάρια /  Εργαστήρια

Αρχαίο Δράμα & Πολιτικές Επιστήμες

 

13-17 Σεπτεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12 Ιουλίου

Οι καθηγητές, ερευνητές και καλλιτέχνες του Forum Internationale Wissenschaft του Πανεπιστημίου της Βόννηςκαθοδηγούν τις τρεις  θεματικές ενότητες:

–       Σώμα και Πόλις. Αναλύοντας τις πρακτικές και τις μορφές σωματοποίησης, τις σωματικές πρακτικές και το πολιτικό στοχεύει στη διερεύνηση του πολιτικού ρόλου  των σωματικών πρακτικών και την αντίσταση του σώματος και τις παρεμβολές του με άλλα σώματα και πράγματα.

–       Χώροι και Σφαίρες ΔημοκρατίαςΞεκινώντας από την ιδέα και την πρακτική της Ικεσίας, η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις του χρόνου και του χώρου στις αρχαίες έννοιες του ασύλου και του καταφυγίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συζητήσεις για τη μετανάστευση και το καταφύγιο, τα σύνορα και την παραβίασή τους.

–       Εξέλιξη και πρόοδος: Ουτοπίες για την κοινότητα και την κοινωνία.Εξερευνάται  η ιδέα του «χώρου». Ο χώρος αντιμετωπίζεται ως αρχιτεκτονικό και αστικό στοιχείο, ως κοινωνικο-πνευματική κατασκευή, ως προϋπόθεση για την ύπαρξη πολιτισμού και, φυσικά, ως πολιτικός χώρος, που επιτρέπει την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία πολιτικών κινημάτων.