Μεγάλες Αφηγήσεις - Η Επιστροφή Αθήνα 2019

Μεγάλες Αφηγήσεις | Η Επιστροφή Αθήνα_2019

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ»

Πράξη:  «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική» Θεσμός: «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»

  Η  ΔΟΜΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2019

Η 3η χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος πραγματοποιείται από 10 Σεπτεμβρίου έως και 22 Σεπτεμβρίου 2019, σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο Forum Internationale Wissenschaft του Πανεπιστημίου της Βόννης.

Έχοντας ιδρυθεί πριν από 200 χρόνια, το Πανεπιστήμιο της Βόννης ανήκει στα πιο σημαντικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γερμανίας. Βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τα κορυφαία επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο της Βόννης περιλαμβάνει επτά σχολές. Σήμερα, περισσότεροι από 38.000 σπουδαστές (εκ των οποίων 5.000 διεθνείς φοιτητές από 143 χώρες) είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα διακόσια τρία προγράμματα σπουδών του. Η στρατηγική που ακολουθεί με την πρόσληψη εξαιρετικών επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου. Σε διεθνές επίπεδο, το Πανεπιστήμιο της Βόννης συνεργάζεται με περισσότερα από 80 παγκοσμίως γνωστά πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί σημείο αναφοράς για επιστήμονες από το εξωτερικό, γεγονός που αντανακλάται στην πρόσφατη διεθνή κατάταξή του στη 2η  θέση σε εθνικό επίπεδο από το Times Higher Education.

Το Forum Internationale Wissenschaft 

(Forum for InternationalResearch, FIW) αποτελεί έναν σημαντικό επιστημονικό οργανισμό τουΠανεπιστημίου της Βόννης και ιδρύθηκε το 2012. Συνιστά ουσιαστικό κομμάτι της στρατηγικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. Τα επιστημονικά τμήματα εστιάζουν στους θεματικούς άξονες: Συγκριτική Έρευνας για τη Δημοκρατία και τα Ολοκληρωτικά καθεστώτα, Επιστήμες και Πολιτική της Επιστήμης, Συγκριτική Έρευνα για τις Θρησκείες και  Ψηφιακή Κοινωνία. Η έρευνα που διεξάγεται εστιάζει στις περιφερειακές παραλλαγές και παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις και συσχετισμούς ανάμεσα  σε λειτουργικά συστήματα όπως η πολιτική, η επιστήμη και η θρησκεία.

Στη διάρκεια  του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν:

α. Διοργάνωση Σεμιναρίου και Εργαστηρίων ( 13 έως 17 Σεπτεμβρίου)

β. Διοργάνωση Διεθνούς Forum (18 & 19 Σεπτεμβρίου)

γ. Τελική προετοιμασία και παρουσίαση παράστασης, στο Θέατρο του Ι.Μ.Κ. στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

δ. παρουσίαση εικαστικού γεγονότος (10 έως 22 Σεπτεμβρίου)

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.), το οποίο αποτελεί συνέχεια, αναβάθμιση και εμπλουτισμό του Έργου «Αρχαίο Δράμα: επιρροές και σύγχρονες προσεγγίσεις» που υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π.Ε.Π. «Αττική»).

Το Πρόγραμμα, επιχειρώντας «παράδοξες» συνέργειες τεχνών και επιστήμης, στοχεύει να δυναμώσει και να εμπλουτίσει την σύγχρονη πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος μέσα από τις παραστατικές τέχνες στον 21ο αιώνα. Ενσωματώνει υψηλό βαθμό καινοτομίας, δεδομένου ότι έρχεται να συμπληρώσει και να επεκτείνει τον ήδη υφιστάμενο συντεταγμένο  και πλούσιο προβληματισμό σε σχέση με τη θεατρική πραγμάτωση του Αρχαίου Δράματος και τις κλασικές μεθόδους αναπαράστασής του. Φιλοδοξεί να καθιερώσει ένα διεθνές δίκτυο επικοινωνίας και διαλόγου ανάμεσα σε δημιουργούς και καλλιτέχνες με διαφορετικές καλλιτεχνικές  προσεγγίσεις, συμβάλλοντας –εκτός των άλλων– στην ανάδειξη της Αθήνας ως  σημείου αναφοράς για την έρευνα, τη μελέτη και την πρακτική του Αρχαίου Δράματος. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες – δημιουργούς και σπουδαστές – φοιτητές, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να διευρύνουν τους ορίζοντες και τις δεξιότητές τους.

Το Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια (2017 – 2019) και εδράζεται πάνω στους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες (ένα διαφορετικό ανά έτος):

  • 2017: Σπουδές Αστικού Χώρου (αστική κουλτούρα, αστική συμπεριφορά, αστικός σχεδιασμός, αστική ανάπλαση, χωρικός μετασχηματισμός)
  • 2018: Ψηφιακή τεχνολογία – πληροφορική, και
  • 2019: Πολιτικές Επιστήμες

Οι θεματικοί αυτοί άξονες αναπτύσσονται  μέσα από τρεις καλλιτεχνικές πρακτικές:

  • Παραστατικές τέχνες (θέατρο και δραματουργία)
  • Οπτικοακουστικές τέχνες (νέα μέσα και ψηφιακή τεχνολογία)
  • Εικαστικά

Με βάση τη θεματική κάθε χρονιάς, διοργανώνονται οι δράσεις:

  • Προετοιμασία και παρουσίαση μίας πρωτότυπης θεατρικής παραγωγής (3 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό)
  • Σεμινάριο και Εργαστήρια (με δωρεάν συμμετοχή, μετά από σχετική δήλωση)
  • Διεθνές Forum (διήμερο, όπου συμμετέχουν ερευνητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό – επίσης με ελεύθερη είσοδο)
  • Έκθεση εικαστικών (με διάρκεια 15 ημερών και επίσης ελεύθερη είσοδο)